autorytatywny


autorytatywny
autorytatywny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, autorytatywnyni {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'mający wpływ, cieszący się autorytetem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autorytatywne gremium. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pochodzący od osoby budzącej zaufanie, cieszącej się autorytetem; miarodajny, wiarygodny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autorytatywna opinia. Autorytatywny sąd. Autorytatywne źródła. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nieznoszący sprzeciwu, władczy, wymagający absolutnego posłuchu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ton autorytatywny. Rządy autorytatywne. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • autorytatywny — autorytatywnyni «cieszący się autorytetem; pewny, miarodajny, wiarygodny, zasługujący na zaufanie» Opinia autorytatywna. Ton autorytatywny. ∆ Rządy autorytatywne «rządy nie podlegające jakiejkolwiek kontroli społecznej, oparte na wymaganiu… …   Słownik języka polskiego

  • areopag — m III, D. u, N. areopaggiem; lm M. i hist. «w starożytnych Atenach: początkowo główny organ ustawodawczy i sądowy, później (od poł. V w. p.n.e.) ograniczony do sądownictwa w sprawach przestępstw zagrożonych karą śmierci» przen. «grono osób… …   Słownik języka polskiego

  • autorytarny — «oparty na bezwzględnym posłuszeństwie; autorytatywny» Państwo autorytarne. Ustrój autorytarny. Autorytarny model rodziny. Rządy, struktury autorytarne. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • autorytatywnie — przysłów. od autorytatywny Stwierdzić coś autorytatywnie. Rządzić autorytatywnie …   Słownik języka polskiego

  • autorytatywność — ż V, DCMs. autorytatywnośćści, blm rzecz. od autorytatywny Autorytatywność sądów, wypowiedzi …   Słownik języka polskiego

  • kompetentny — kompetentnyni, kompetentnyniejszy «mający określone kompetencje, uprawniony do działania, do wydawania decyzji; mający kwalifikacje do wypowiadania sądów, opinii, ocen; autorytatywny, miarodajny» Kompetentny sędzia. Kompetentny organ władzy.… …   Słownik języka polskiego

  • zalecać — ndk I, zalecaćam, zalecaćasz, zalecaćają, zalecaćaj, zalecaćał, zalecaćany zalecić dk VIa, zalecaćcę, zalecaćcisz, zalecaćleć, zalecaćcił, zalecaćcony 1. «doradzać wykonanie czegoś, radzić w sposób autorytatywny; polecać» Lekarz zalecił choremu… …   Słownik języka polskiego

  • areopag — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w starożytnych Atenach najwyższy organ ustawodawczy i sądowy, później tylko sądowy {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • miarodajny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, miarodajnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dający gwarancję pewności, zasługujący na wiarę, zaufanie; pewny, sprawdzony, wiarygodny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wiadomość z miarodajnych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień